Zajímavé odkazy

ČSOP
Stránky Českého svazu ochránců přírody.

Správa CHKO Český kras
Najdete zde spoustu informací o Českém Krasu a jeho správě, můžete si zde také stáhnout elektronickou encyklopedii Českého Krasu.

Solvayovy lomy
Stránky hornické společnosti Barbora, provozující hornický skanzen Solvayovy lomy.

Geospeleos
Stránky s informacemi o speleologii, speleopotápění, Petrbokově memoriálu a Českém Krasu.

U Krobiána
I v krasu máme své dny:-)

Nepropadejte panice!
Aneb motiv tábora z roku 2008.

Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích
Zajímavá brožura v elektronické podobě.

Článek o pastvě v Českém krasu