O ČSOP

ZO ČSOP Alkazar je nejstarším článkem ČSOP působícím na území CHKO Český kras. Historie organizace sahá až do roku 1980.

Hlavní činností je v současnosti údržba maloplošných chráněných území v CHKO Český kras, zejména v Národní přírodní rezervaci Karlštejn. Aktivity se týkají především odstraňování nepůvodních druhů bylin a dřevin, revitalizace míst silně poznamenaných činností člověka, péče o stanoviště chráněných druhů.

Další oblast činnosti organizace je environmentální výchova – provoz tří naučných stezek a pravidelná „promítání“ pro veřejnost. Prostřednictvím Letního tábora pro dospělé každoročně zapojujeme do našich aktivit zájemce z řad VŠ studentů. Spolupracujeme také s dobrovolnickou organizací INEX při pořádání dobrovolnického tábora – účastníky jsou zahraniční dobrovolníci.

V území CHKO Český kras vykonávají členové strážní službu. Podílíme také na provádění přírodovědných průzkumů. Většina aktivit probíhá ve spolupráci se Správou CHKO Český kras.

Od června 2010 jsme několik let byli akreditováni u Ministerstva vnitra jako organizace vysílající dobrovolníky.