Náplň práce

Většina práce se bude provádět v Národní přírodní rezervaci Karlštejn.

Jedná se především o:
- likvidaci náletu akátu a jasanu
- potlačení trnkových porostů
- péči o vysazené stromky
- značení rezervace
- práce na dalších projektech ZO ČSOP (např. pastva koz, promítání, oprava naučných stezek)

Snažíme se obnovit a zachovat původní společenstva např. rudohlávku jehlancovitého, hlaváčku jarního a mnoha dalších unikátních druhů. Od roku 2006 jsme obnovili pastvu ovcí a koz na některých maloplošných lokalitách.